Gazbeton

Gazbeton üretiminde kritik safha otoklavda gerçekleştirilen prosestir. Gazbeton vagonlar içerisine alınarak otoklav içerisine yerleştirilir. Otoklav gaz beton tuğlalarının nihai mukavemeti kazandığı basınçlı kazanlardır. Gazbeton tuğlaları yaklaşık 200ºC sıcaklıkta 16 bar buhar basıncı altında nihai mukavemetine ulaşır. Sertleşme süresi gazbeton tuğlalarının yoğunluğuna ve boyutuna bağlı olarak yaklaşık sekiz saat süren bir işlem süresinden sonra dayanım kazanır. Sertleşme işlemi sırasında silisik asit, kuvars kumu tanelerinin yüzeyinden sıcak buhar atmosferi ile açığa çıkar. Silisik asit, kum taneleri üzerinde büyüyen ve bunları sıkıca birbirine bağlayan hidratlanmış kireç kristalli bağlayıcı fazları (CSH fazları) oluşturmak için bağlayıcıya bağlanır.

Arayın Whatsapp